2018.02.20 - W REJONIE MALINOWSKIEJ SKAŁY


Zdjęcia z zimowej wycieczki z Przełęczy Salmopolskiej w kierunku Malinowskiej Skały. Po drodze prócz interesujących widoków na otaczający Beskid Śląski dwa pomniki przyrody nieożywionej: wysoka na ok. 5 metrów wychodnia skalna o urozmaiconym kształcie i z ciekawymi formami wietrzenia (m.in. głęboka, dobrze widoczna nisza w ścianie skalnej). Drugim pomnikiem jest znajdująca się w pobliżu szlaku, znana co najmniej od XVI wieku Jaskinia Malinowska o długości ok. 230,5 metrów i głębokości 19,5 metrów.