SKALNY ŚWIAT

WYCHODNIE SKALNE
  
Na obszarze Beskidu Śląskiego, w porównaniu do pozostałych pasm Beskidów w Polsce, występuje zdecydowanie więcej różnego rodzaju form skalnych: baszt, ambon i murów skalnych o wysokościach przekraczających niejednokrotnie kilkanaście metrów. Skupiska takie ukryte w lasach na stromych i trudno dostępnych stokach można spotkać między innymi na Kościelcu, Wytrzyszczonie, pod Halą Jaskową na zboczach Skrzycznego, w otoczeniu Doliny Zimnika i Potoku Twardorzeczka oraz w wielu innych miejscach. Formy skalne przybierają bardzo urozmaicone i różnorodne kształty, niejednokrotnie zadziwiające swym wyglądem, formą i wysokością.
Występujące najczęściej w Beskidzie Ślaskim skały, w zależności od kształtu i położenia, podzielić można na:
- baszty skalne (najliczniejsze) - wypreparowane ze zboczy i zrośnięte z nimi podstawą i co najmniej jednym bokiem;
- ambony skalne - wypreparowane z grzbietów (rzadziej zboczy) górskich wierzchowin i zrośnięte z nimi tylko podstawą o kształtach nieregularnych, bryłowych;
- grzyby skalne - wypreparowane z grzbietów i zrośnięte z nimi tylko podstawą z tym, że w przeciwieństwie do ambon posiadają podstawę węższą niż część górną (czapa), a kształtem przypominają grzyba leśnego;
- rumowiska skalne: zwarte - czyli duże nagromadzenie ostrokrawędzistych bloków skalnych niepokrytych roślinnością, obecnie w dalszym ciągu rozpadających się wskutek wietrzenia i zanikające - czyli liczne lecz odosobnione bloki skalne, które zalegają na stokach górskich, wystając z gleby pokrytej roślinnością.

LOKALIZACJA WYCHODNI SKALNYCH WRAZ ZE ZDJĘCIAMI ORAZ WSPÓŁRZĘDNYMI GPS. 
MAPA SYSTEMATYCZNIE UZUPEŁNIANA.
WSZYSTKIE POMIARY ORAZ ZDJĘCIA WYKONANE PRZEZ AUTORA STRONY (PIOTR DZIKI)


NIECZYNNE KAMIENIOŁOMY NA OBSZARZE
BESKIDU ŻYWIECKIEGO, ŚLĄSKIEGO I MAŁEGO