POTOKIEM RASTOKA NA CUDZICHOWĄ

W dolnej części Hali Cudzichowej, w rejonie źródliskowym potok Rastoka, napotkać można wiele ciekawych i pięknych gatunków roślin. Na wilgotnym, czasem podmokłym terenie, w enklawach ukrytych pośród świerczyn, spotkać można m.in. pełnika europejskiego, zarzyczkę górską, tłustosza pospolitego, wełniankę wąskolistną, czosnek syberyjski i mnóstwo wielobarwnych storczyków.