SKALNY ŚWIAT

WYCHODNIE SKALNE
  
Na obszarze Beskidu Śląskiego, w porównaniu do pozostałych pasm Beskidów w Polsce, występuje zdecydowanie więcej różnego rodzaju form skalnych: baszt, ambon i murów skalnych o wysokościach przekraczających niejednokrotnie kilkanaście metrów. Skupiska takie ukryte w lasach na stromych i trudno dostępnych stokach można spotkać między innymi na Kościelcu, Wytrzyszczonie, pod Halą Jaskową na zboczach Skrzycznego, w otoczeniu Doliny Zimnika i Potoku Twardorzeczka oraz w wielu innych miejscach. Formy skalne przybierają bardzo urozmaicone i różnorodne kształty, niejednokrotnie zadziwiające swym wyglądem, formą i wysokością.
Występujące najczęściej w Beskidzie Ślaskim skały, w zależności od kształtu i położenia, podzielić można na:
- baszty skalne (najliczniejsze) - wypreparowane ze zboczy i zrośnięte z nimi podstawą i co najmniej jednym bokiem;
- ambony skalne - wypreparowane z grzbietów (rzadziej zboczy) górskich wierzchowin i zrośnięte z nimi tylko podstawą o kształtach nieregularnych, bryłowych;
- grzyby skalne - wypreparowane z grzbietów i zrośnięte z nimi tylko podstawą z tym, że w przeciwieństwie do ambon posiadają podstawę węższą niż część górną (czapa), a kształtem przypominają grzyba leśnego;
- rumowiska skalne: zwarte - czyli duże nagromadzenie ostrokrawędzistych bloków skalnych niepokrytych roślinnością, obecnie w dalszym ciągu rozpadających się wskutek wietrzenia i zanikające - czyli liczne lecz odosobnione bloki skalne, które zalegają na stokach górskich, wystając z gleby pokrytej roślinnością.

LOKALIZACJA WYCHODNI SKALNYCH WRAZ ZE ZDJĘCIAMI ORAZ WSPÓŁRZĘDNYMI GPS. 
MAPA SYSTEMATYCZNIE UZUPEŁNIANA.
WSZYSTKIE POMIARY ORAZ ZDJĘCIA WYKONANE PRZEZ AUTORA STRONY


NIECZYNNE KAMIENIOŁOMY NA OBSZARZE
BESKIDU ŻYWIECKIEGO, ŚLĄSKIEGO I MAŁEGO

CO LEPSZE KAWAŁKI

NA SKRÓTY