2018.06.29 - KWIECISTY GROJEC cz. II

Tym razem nieco inne rejony Małego Grojca - oprócz stromo opadającego do Soły urwiska, dodatkowo bardzo ciekawa dolinka wcinająca się między Mały, a Średn Grojec. Ten niepozorny fragment zboczy skrywa bardzo malowniczy las i zadrzewienia oraz rzadką roślinę - cieszyniankę wiosenną.