SKALNY GRZYB NA KOSARZYSKU

Ponad 5 metrowej wysokości skalny grzyb o bardzo finezyjnym kształcie, który wyodrębnia się z większej wychodni wyłania się w rejonie przysiółka Kosarzysko w Wiśle, pomiędzy szczytem Głębiec (825 m n.p.m.), a  zaporą na zbiorniku Wisła-Czarne. W pobliżu grzyba znaleźć możemy dodatkowo trzy mniejsze wychodnie skalne (4,4 m, 3,2 m, 2 m) w otoczeniu różnej wielkości głazów i bloków skalnych.