W JASKINI MALINOWSKIEJ

W albumie zdjęcia ze znajdującej się w pobliżu szlaku, znanej  od XVI wieku Jaskini Malinowskiej o długości ok. 230,5 metrów i głębokości 19,5 metrów. Wg. dawnych legend jaskinia była schronieniem dla zbójników, w tym zbójnika Ondrasza. Legendy mówią też, iż korytarze jaskini osiągają długość kilku mil ciągną się aż do Żywca.