NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY cz. 2

Nadwarciański Park Krajobrazowy to również wspaniałe zabytki oraz wielowiekowa historia tutejszych miast i miejscowości - m.in. miasto królewskie Pyzdry, gdzie dziś w dawnym klasztorze znajduje się niezwykle ciekawe Muzeum Regionalne oraz niewielki Ląd ze wspaniałym Opactwem Cystersów (obecnie placówka salezjanów), którego zabudowania górują nieopodal Warty.
MUZEUM REGIONALNE W DAWNYM KLASZTORZE FRANCISZKAŃSKIM ORAZ DOM Z PODCIENIAMI W PYZDRACH

OPACTWO CYSTERSÓW W LĄDZIE