NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY cz. 1

Nadwarciański Park Krajobrazowy wraz z meandrująca tu rzeką Wartą, licznymi starorzeczami oraz terenami okresowo zalewanymi przez wody stanowi idealne miejsce dla występowania wielu gatunków ptaków. Na terenie parku stwierdzono obecność ponad 230 gatunków ptaków, w tym ponad 150 lęgowych. Ponadto na rozległych, zalewanych okresowo wodami terenach stwierdzono występowanie ok. 230 zespołów roślinnych (od bagiennych i torfowiskowych po wydmowe).