UROCZYSKO "JEZIORKO"

Pomiędzy Konopiskami, Korzonkiem, a Dębową Góra, na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą znajduje się użytek ekologiczny "Jeziorko" - dawne wyrobiska torfu, które obecnie tworzą podmokły teren z oczkami wodnymi, borem sosnowym bagiennym oraz roślinnością torfowiskową (m.in. wełnianką wąskolistną i bagnem zwyczajnym).
21.04.2019


22.04.2019