SUDETY 9/11 - BAJKOWE ADRSPASSKIE SKALNE MIASTO

Adrspasskie Skały, będące częścią Gór Stołowych, to unikalne bloki piaskowcowe powstałe, podobnie jak pasmo Gór Stołowych w wyniku nierównej odporności skał na wietrzenie, które wymodelowała woda, mróz i wiatr. Wysokie ściany skalne, wąskie szczeliny i labirynty pośród skał tworzą niezwykle malowniczy krajobraz i nie bez powodu nazywane są skalnym miastem.