NAD DOLINĄ ZIMNIKA

W górnej części Doliny Zimnika, powyżej jednego z dopływów Leśnianki, skupia się seria efektownych, dość dużych wychodni i bloków skalnych. Rozrzucone na stromym stoku skały malowniczo wyłaniają się ponad młodym lasem. Na uwagę zasługuje również jedyna w swoim rodzaju "skalna brama", która zawisła wzdłuż niewielkiego potoku.