W REZERWACIE "ZASOLNICA"

Do rezerwatu przyrody "Zasolnica" w Beskidzie Małym wejść można niebieskim szlakiem turystycznym z Żarnówki Małej. W rezerwacie zobaczymy m.in. chronione fragmenty naturalnego lasu górskiego z głównym zespołem tu występującym - żyzną buczyną karpacką.