JASKINIA WICKOWA I WODOSPAD W SOPOTNI

Druga co do długości jaskinia w Beskidzie Żywieckim o długości 101 m. Jaskinia posiada wewnątrz dość sporą pustkę - tzw. Komorę Trójkątną o wymiarach 7 m długości, 2 m szerokości i 5 m wysokości. Ponadto znajduje się tu najgłębsza studnia wśród jaskiń Beskidu Żywieckiego osiągająca 3,6 m głębokości. Wodospad w Sopotni Wielkiej jest z kolei największym wodospadem w Beskidach, o wysokości 10 m z kotłem eworsyjnym o głębokości 5 m.