HALA KAMIŃSKIEGO I MĘDRALOWA


Hala Kamińskiego i Hala Mędralowa - dwie piękne, rozległe hale, nieco na uboczu, rzadziej odwiedzane alei przez to miejsca bardziej spokojne i odludne.