W REJONIE JASIENIOWEJ I TUŁU


Niezwykle ciekawy i bardzo urozmaicony obszar w bezpośredniej bliskości Goleszowa - pozostałości po dawnych kamieniołomach w rejonie góry Jasieniowa oraz malownicze łąki na górze Tuł. Obszar dostępny szlakiem turystycznym oraz ścieżką dydaktyczną.