2017.08.01 - ROZTOCZE 1/8 - "SZUMY" NA POTOKU SOPOT

"Szumy" to niewielkie (poniżej 50 cm wysokości) wodospady zwane lokalnie szumami, szypotami, potohami lub sopotami. Pierwsza z upalnych, roztczańskich wycieczek prowadziła brzegiem potoku Sopot w rezerwacie "Czartowe Pole", gdzie prócz malowniczych szumów znajdują się ruiny dawnej papierni Zamoyskich, pomnik upamiętniający manewry żołnierzy polskich z 1931 oraz mogiły partyzantów poległych w 1943 r. 
CO LEPSZE KAWAŁKI