2017.11.23 - SKAŁY NA GAŃCZORCE

Wylesione obecnie w znacznej części zbocza  i szczyt Gańczorki (909 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim odsłoniły skupisko widocznych już z daleka wychodni skalnych. W albumie zdjęcia pięciu zlokalizowanych w niewielkiej odległości od siebie wychodni, z których trzy przekraczają 10 metrów wysokości.

Dokładna lokalizacja w zakładce "SKALNY ŚWIAT".