NADWARCIAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY cz. 3


Na koniec późnobarokowy pałac biskupi z XVIII w. w Ciążeniu wraz z interesującym parkiem, punkt widokowy na rozlewiska Warty i Nadwarciański PK w Pietrzykowie, dawne przejście graniczne pomiędzy Cesarstwem Niemieckim, a Imperium Rosyjskim oraz wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi we Wrąbczynku.

CIĄŻEŃ - Pałac z XVIII w.PIETRZYKÓW - punkt widokowy
BORKOWO - dawna granica


WRĄBCZYNEK - wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi