ZAMEK W TRENCZYNIE

 

Trenczyński zamek położony jest na wysokim wzniesieniu nad centrum miasta Trenczyn. Zbudowany na wysokim, wapiennym wzniesieniu powstał w miejscu wcześniejszego grodziska, a jako warowny zamek królewski istniał już w XI wieku. Obecnie odbudowana twierdza z kompletnymi murami, basztami i kilkoma pałacami jest siedzibą muzeum.