2017.08.04 - ROZTOCZE 6/8 - SKANSEN W GUCIOWIE

Skansen w Guciowie (Zagroda w Guciowie) to muzeum etnograficzno - przyrodnicze wpisane do rejestru zabytków. W tym niewielkim lecz interesującym skansenie znajduje się chałupa z oryginalnym wyposażeniem i dwa budynki gospodarcze - stodoła i obora z poddachem. W chałupie i stodole znajdują się stare sprzęty, narzędzia, naczynia, natomiast w oborze prezentowana jest   wystawa minerałów i skamieniałości z obszaru między Wisłą a Bugiem.